Αρχιτεκτονική μελέτη

Αρχιτεκτονική μελέτη

ss4S is a sales-led framework4S is a sales-led framework that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product. that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product.sss

Οριστικοποιώντας την κάτοψη του χώρου, το επόμενο βήμα είναι ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός. Τα σχέδια δύο διαστάσεων (2D) συμπληρώνονται από φωτορεαλισκά τριών διαστάσεων (3D) ενώ παράλληλα γίνεται και η επιλογή υλικών υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τελική μορφή αποφάσεων απεικονισμένη σε λεπτομερή σχέδια κατόψεων, ανόψεων, τομών, εξωτερικών όψεων και λεπτομερειών.

Βασικοί παράμετροι της μελέτης, είναι:

  • Ανάπτυξη της αισθητικής του έργου σε στενή συνεργασία με το κατασκευαστικό τμήμα έτσι ώστε να ενσωματωθούν φινιρίσματα, έπιπλα κτλ. και να προστατέψουμε τον τελικό χαρακτήρα του χώρου.
  • Χρωματολογία: Ελεγχόμενη χρωματική δραστηριότητα που κάνουν το χώρο σας ξεχωριστό και διαφορετικό πάντα σε σχέση με την ταυτότητα της εκάστοτε ειδικότητας. H χρήση οικολογικών βαφών είναι απαραίτητη. 
  • Δάπεδα: Επιλογή δαπέδων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανθεκτικών στον χρόνο και την χρήση (βινυλικά δάπεδα κ.α.)
  • Φωτισμός: Μελέτη φωτισμού με κατηγοριοποίηση του, σε αίθουσα αναμονής, εργασίας κ.α. Όλες οι πήγες φωτισμού, συμβάλλουν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
  • Ασφάλεια και υγιεινή του χώρου : Δημιουργία χώρων αποστείρωσης με μερικό ή ολικό εξαερισμό καθώς και δημιουργία χώρων με ακτινοπροστασία όπου τα σχετικά μηχανήματα το επιβάλλουν.

Ο κύριος στόχος είναι να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση ενός όμορφου, υγιούς, παραγωγικού και χαλαρωτικού περιβάλλον για τους γιατρούς, τους ασθενείς και το προσωπικό.

Αξιολόγηση έργου

Τεχνολογικός Σχεδιασμός

→ 

Αξιολόγηση έργου

→ 

Τεχνολογικός Σχεδιασμός

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ss4S is a sales-led framework4S is a sales-led framework that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product. that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product.sss

ss4S is a sales-led framework4S is a sales-led framework that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product. that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product.sss

© 2024 All rights reserved Qubic Creative Works

ss4S is a sales-led framework4S is a sales-led framework that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product. that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product.sss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

© 2024 All rights reserved Qubic Creative Works