Αξιολόγηση έργου

Αξιολόγηση έργου

Έχει αποδειχθεί ότι το σωστό περιβάλλον των χώρων υγείας ενισχύει τις υπηρεσίες που προσφέρετε στους ασθενείς σας και παρέχει πληθώρα παροχών όπως:

  • τη μείωση του άγχους τών ασθενών
  • την αύξηση της παραγωγικότητας και του ηθικού του προσωπικού

 

Βασική παραμετροποίηση στον σχεδιασμό και στην κατασκευή των χώρων υγείας, είναι:

  • Αξιολόγηση του χώρου ώστε να καθορίσουμε τι είναι καλύτερο για την υποστήριξη των υπηρεσιών σας
  • Πραγματοποίηση επιμέτρησης ώστε να έχουμε τα μέγιστα δεδομένα,όρος αναγκαίος για τον σχεδιασμό
  • Υλοποίηση μιας λειτουργικής κάτοψης που να ανταποκρίνεται στους στόχους σας καθώς και στην επεκτασιμότητα των υπηρεσιών σας.
  • Εναρμόνιση των ζητούμενων με την σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ) και έκδοση των αντίστοιχων αδειοδοτήσεων

 

Ο κατάλληλος προγραμματισμός είναι το κλειδί για την επιτυχία. Με τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την υπηρεσία, θα έχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το πώς να προχωρήσετε. Το επόμενο βήμα είναι η φάση της αρχιτεκτονικής μελέτης , όπου η αισθητική συναντά την λειτουργικότητα.

 

Aρχιτεκτονική μελέτη

→ 

Aρχιτεκτονική μελέτη

→ 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ss4S is a sales-led framework4S is a sales-led framework that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product. that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product.sss

ss4S is a sales-led framework4S is a sales-led framework that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product. that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product.sss

© 2024 All rights reserved Qubic Creative Works

ss4S is a sales-led framework4S is a sales-led framework that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product. that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product.sss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

© 2024 All rights reserved Qubic Creative Works