Τεχνολογικός Σχεδιασμός

Τεχνολογικός Σχεδιασμός

Οι χώροι υγείας είναι χώροι που επιβάλλεται να ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες αλλά επίσης και να μπορούν να διακρίνονται από επεκτασιμότητα ώστε να αντέχουν στο χρόνο.

Βασική παραμετροποίηση στον σχεδιασμό και στην κατασκευή ενός ιατρικού χώρου, είναι:

  • Αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με χρήση κατάλληλων συστημάτων όπως Ups, ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη κ.α.
  • Προστασία του μηχανολογικού εξοπλισμού με τον κατάλληλο σχεδιασμό του ηλεκτρολογικού πίνακα καθώς και με την χρήση σταθεροποιητών.
  • Κατάλληλη εγκατάσταση καλωδίωσης ασθενών ρευμάτων ώστε να ενσωματώνονται όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες.
  • Αξιόλογο σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης ώστε οποιαδήποτε στιγμή να έχουμε έλεγχο και πρόσβαση.
  • Διανομή στους χώρους εργασίας παροχή αέρα με κεντρικό πίνακα διαχείρισης, για την χρήση των αντίστοιχων μηχανημάτων.

Aρχιτεκτονική μελέτη

Υλοποίηση

→ 

Aρχιτεκτονική μελέτη

Υλοποίηση

→ 

Aρχιτεκτονική μελέτη

→ 

Υλοποίηση

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ss4S is a sales-led framework4S is a sales-led framework that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product. that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product.sss

ss4S is a sales-led framework4S is a sales-led framework that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product. that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product.sss

© 2024 All rights reserved Qubic Creative Works

ss4S is a sales-led framework4S is a sales-led framework that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product. that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product.sss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

© 2024 All rights reserved Qubic Creative Works