Πώς επηρεάστηκε το design των ιατρείων μετά τον Covid-19

Η έξαρση της πανδημίας στις αρχές του 2020 έφερε μεγάλες αλλαγές στο design, την ανακαίνιση και την κατασκευή ιατρείων. Οι ανάγκες για αυξημένη υγειονομική προστασία είχαν ως αποτέλεσμα την αναδιαμόρφωση της αρχιτεκτονικής στον τομέα των μονάδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Μέσα από αυτές τις αλλαγές, δόθηκε η ευκαιρία για την διαμόρφωση των ιατρείων με νέα διάταξη των χώρων.

Μία νέα εποχή στο design ιατρείων ξεκίνησε. Οι τάσεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την κατασκευή ιατρείων που πληρούν τις νέες προϋποθέσεις αφορά όλες τις ιατρικές ειδικότητες ανεξαιρέτως.

Ας δούμε αναλυτικά πώς διαμορφώνεται το μέλλον του design χώρων υγειονομικής περίθαλψης.

Μεγαλύτεροι χώροι αναμονής

Οι χώροι αναμονής παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην καλή ψυχολογία του ασθενούς. Ένας ζεστός χώρος, που δε θυμίζει νοσοκομείο, προκαλεί αισθήματα ηρεμίας και μειώνει το άγχος. Αναλογιζόμενοι ότι η πανδημία έχει ήδη αυξήσει τα ποσοστά άγχους στον πληθυσμό λόγω των επιπτώσεων μίας πιθανής μόλυνσης, οι νέες τάσεις στο design ιατρείωνεπιχειρούν να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Πώς; Με τους παρακάτω τρόπους:

  • Μεγαλύτεροι χώροι αναμονής που μπορούν να υποδεχτούν τον επιτρεπόμενο αριθμό ασθενών, χωρίς να προκαλέσουν επιπλέον άγχος.
  • Αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος των επισκέψεων των ασθενών
  • Επιλογή χρωμάτων που θα έχουν θετικό πρόσημο στην ψυχολογία των ασθενών.
  • Φωτισμός που θα αλλάζει αναλόγως την ώρα της ημέρας και θα ‘ξεκουράζει’ τους ασθενείς.
  • Ευρύχωρη διαρρύθμιση ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις ώρες αιχμής των ιατρείων.

Δείτε πώς η Qubic αναδιαμόρφωσε ιατρικούς χώρους εφαρμόζοντας τις νέες τάσεις.

Νέα σχεδίαση στο χώρο εξέτασης και διενέργειας χειρουργικών πράξεων

Οι οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χειρουργικής επέμβασης απαιτούν ο χώρος διενέργειας χειρουργικών πράξεων, όπως για παράδειγμα σε ιδιωτικές κλινικές, οδοντιατρεία, δερματολογικά ιατρεία ή κέντρα μεταμόσχευσης μαλλιών) να παραμένει υπό θετική πίεση, και σφραγισμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης.

Αν και είναι σημαντικές, αυτές οι διαδικασίες επεκτείνουν σημαντικά τη διάρκεια των χειρουργικών περιπτώσεων και περιορίζουν την κινητικότητα του προσωπικού μέσα και έξω από το δωμάτιο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το κάθε περιστατικό. Για να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά, τα ιατρεία θα χρειαστούν operation rooms και εργαστήρια με την κατάλληλη ροή αέρα.

Με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό προστατεύεται τόσο ο ασθενής από χειρουργική λοίμωξη, και παράλληλα το προσωπικό στο δωμάτιο και τις εγκαταστάσεις κοντά στον ασθενή. Αυτό θα απαιτήσει την προσθήκη υπό πίεση προθάλαμων από το δωμάτιο των χειρουργικών επεμβάσεων τόσο στο διάδρομο όσο και στην αίθουσα ελέγχου.

Επιπλέον, απαιτείται η προσεκτική εξισορρόπηση των συστημάτων HVAC και η μοντελοποίηση της ροής αέρα μέσα στο ίδιο το εργαστήριο ή το χειρουργείο για να διασφαλιστεί ότι ο δυνητικά μολυσμένος αέρας απομακρύνεται από το προσωπικό. Το αποτέλεσμα; Ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης.

Εξειδικευμένο σύστημα εξαερισμού

Καθώς ο COVID-19 αποτελεί μία μεταδοτική ασθένεια που μπορεί να εξαπλωθεί μέσω του αέρα καθώς και μέσω σταγονιδίων και επαφής, τα ιατρεία θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένο σύστημα εξαερισμού. Μ εαυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η οποιαδήποτε μετάδοση ασθενειών και η προστασία των γιατρών αλλά και των άλλων ασθενών.

Μία νέα τάση που έχει αναδυθεί είναι να εξετάζονται σε χώρους με αρνητική πίεση αέρα. Αυτό σημαίνει ότι ο μολυσμένος αέρας στο δωμάτιο δεν μπορεί να περάσει σε άλλους χώρους του ιατρείου. Ένα τέτοιο περιβάλλον μειώνει τους κινδύνους διασταυρούμενης μόλυνσης.

Ευέλικτος σχεδιασμός στο design ιατρείων

Οι νέες τάσεις στο design και την κατασκευή απαιτούν ιατρικούς χώρους που θα μπορούν να αναδιαμορφωθούν αναλόγως των έκτακτων αναγκών. Ένα από τα μεγάλα μαθήματα της πανδημίας στο χώρο του design και της ανακαίνισης ιατρείων είναι ότι ο ευέλικτος σχεδιασμός είναι απαραίτητος για το μέλλον. Η έξαρση του COVID-19 μας δίδαξε ότι χρειάζεται ευελιξία και ικανότητα προσαρμογής σε οποιαδήποτε νέα ιατρική πρόκληση.

Άρα, όταν σχεδιάζουμε ένα νέο ιατρικό χώρο, λαμβάνουμε υπόψη μας να μπορεί να διαμορφωθεί εκ νέου εάν προκύψει ανάγκη. Σαφώς, αυτή η τάση μειώνει και το κόστος της ανακατασκευής και το χρόνο διακοπής που απαιτείται για την αναπροσαρμογή.

Καθώς κανείς δε μπορεί να προβλέψει τις μελλοντικές εξελίξεις στο χώρο της υγείας, είναι κρίσιμο οι αρχιτέκτονες να σχεδιάζουν ιατρεία με υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας για να διευκολύνουν τις όποιες μόνιμες ή έκτακτες αλλαγές. Οι αλλαγές στο design ιατρείων ήρθαν για να μείνουν.

Θέλουμε να καταρρίψουμε την υπάρχουσα εσφαλμένη αντίληψη ότι αυτή η ευελιξία στο σχεδιασμό συνοδεύεται από υψηλό κόστος ή απαιτεί το συμβιβασμό με τη «βασική» σχεδιαστική λύση.

Στην πράξη, μπορεί να είναι τόσο απλή όσο η εξεταζόμενη τοποθέτηση θυρών διαδρόμου. Αυτή η σχεδιαστική προσέγγιση επιτρέπει σε ένα τμήμα να χωριστεί σε μικρότερες υπο-μονάδες ή η παροχή δωματίων με ευέλικτη λειτουργία, για τις ανάγκες του προσωπικού των ιατρείων.

Έχετε απορίες πώς το ιατρείο σας μπορεί να γίνει πιο ευέλικτο;

Σας έχουμε τη λύση!

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και στο design ιατρείων

Η εποχή που γεμίζαμε χαρτιά μετά την επίσκεψη στο γιατρό ή όλος ο χειρισμός των φωτισμών γινόταν χειροκίνητα έχει περάσει. Στη νέα εποχή που αναδύθηκε κυριολεκτικά ‘εν μία νυκτί’, η ανάγκη για αυτοματοποίηση βασικών λειτουργειών κρίνεται απαραίτητη. Στον αρχικό σχεδιασμό ενός ιατρείου ή στην ανακαίνισή του προτείνεται η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών που θα προστατέψουν τους ασθενείς, αλλά και το ιατρικό προσωπικό, από την έκθεση σε μολύνσεις.

Συστήματα αυτόματης διαχείρισης των διαφόρων πρακτικών θεμάτων μέσα σε ένα ιατρείο, όπως οι διακόπτες, η αλλαγή θερμοκρασίας, το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας, και η εξέταση με νέας τεχνολογίας μηχανήματα είναι ορισμένες από την νέες τάσεις που διαμορφώνονται στο design ιατρείων στη μετά COVΙD-19 εποχή. Οι ψηφιακές τεχνολογίες οδηγούν ήδη στην επανεφεύρεση ολόκληρου του τομέα της υγείας, που θα έχει ως συνέπεια και τις αλλαγές στο design ιατρείων.

Η Qubic Creative works ενσωματώνει τις νέες τάσεις

Στην Qubic Creative works σχεδιάζουμε ιατρικούς χώρους υψηλής ποιότητας που υποστηρίζουν την ευημερία και την ασφάλεια των ασθενών και των γιατρών, με στόχο τη βέλτιστου περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κάθε πρόκλησης. Η καταρτισμένη ομάδα μας με πολυετή εμπειρία αντιμετωπίζει τον κάθε χώρο διαφορετικά, ώστε να καλύψει τις ανάγκες σας. Προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες εργονομικού σχεδιασμού που καλύπτουν:

  1. Την αρχιτεκτονική μελέτη
  2. Τον τεχνολογικό σχεδιασμό
  3. Την υλοποίηση του έργου (ανακαίνιση, κατασκευή ιατρικών χώρων)

Κλείστε σήμερα το δικό σας ραντεβού για consultation session, ώστε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις design.

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο:

ss4S is a sales-led framework4S is a sales-led framework that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product. that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product.sss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ss4S is a sales-led framework4S is a sales-led framework that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product. that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product.sss

ss4S is a sales-led framework4S is a sales-led framework that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product. that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product.sss

© 2024 All rights reserved Qubic Creative Works

ss4S is a sales-led framework4S is a sales-led framework that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product. that empowers early stage B2B startups to turbo-boost revenue growth while finding product-market fit regardless of the stage or the complexity of their product.sss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

© 2024 All rights reserved Qubic Creative Works